Imnuri

DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE

Deşteaptă-te române din somnul cel de moarte
În care te-adînciră barbarii de tirani.
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soartă
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mîini mai curge un sînge de roman
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-n lume
Triumfător în lupte, un nume de Traian.

Priviţi măreţe umbre Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi.
Cu braţele armate cu focul vostru-n vine
Viaţă-n libertate, ori moarte! strigăm toţi.

Preoţi cu crucea-n frunte căci oastea e creştină
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfînt.
Murim mai bine-n luptă cu glorie deplină
Decît să fim sclavi iarăşi, în vechiul nost pămînt.

zid.jpg

TRECEŢI BATALIOANE ROMÂNE CARPAŢII

Un cîntec istoric ne-aduce aminte
Că fraţii în veci vor fi fraţi.
Un cîntec de luptă bătrîn ca Unirea
Voi compatrioţi ascultaţi.
Treceţi batalioane române Carpaţii
La arme cu frunze şi flori,
V-aşteaptă izbînda v-aşteaptă şi fraţii
Cu inima la trecători.
Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă
Nădejdea e numai în noi.
Sărută-ţi copile părinţii şi fraţii
Ş-apoi să mergem la război.
‘Nainte, ‘nainte spre marea unire
Duşmanul nedrept să-l zdrobim
Să trecem Carpaţii, ne trebuie Ardealul
De-ar fi să ne-ngropăm de vii.
Cu toţii eram regimente române
Moldova, Muntenia, Ardealul,
Fireasca unire cu Patria-mumă,
Ne-a fost cel mai scump ideal.
Aceasta-i povestea Ardealului nostru
Şi-a neamului nostru viteaz
Istoria scrisă de luptă şi jertfă
Trăim prin unirea de azi.

zid.jpg

NOI SÎNTEM ROMÂNI

A sosit ziua dreptăţii
Ziua sfînt-a libertăţii.
Tot românu-n veseleşte
România-ntinereşte.
R. Noi sîntem romani, noi sîntem romani,
Noi sîntem urmaşii lui Traian.
Noi sîntem români, noi sîntem români,
Noi sîntem aici pe veci stăpîni.

Ardelean copil de munte
Ia ridică-ţi a ta frunte
Şi te-nsuflă de mîndrie
Că eşti fiu de Românie.
R.
Moldoveanul şi munteanul
Sînt fraţi buni cu ardeleanul
Trei români plini de putere
Că românu-n veci nu piere.
R.
Hai români lumea ne vede
România-n voi se-ncrede
Că de-acum românu-n lume
Va fi vrednic de-al său nume.
R.

zid.jpg

HAI SĂ-NTINDEM HORA MARE

Hai să-ntindem hora mare
Mai aici şi mai colea
Mai aproape de hotare
Pînă-n Basarabia.

Noi sîntem ai României
Noi sîntem şi fraţi uniţi
Şi pe cîmp de bătălie
Vom lupta nebiruiţi.

Nu ne-nspăimîntează moartea
Noi sîntem nemuritori
Moarte-i sfîntă dacă soarta
Ne va-ncorona cu flori.

Pentr-un picurel de sînge
Nu ne vom înspăimînta
Fraţii noştri ne vor plînge
Ţara nu ne va uita.
Ca-şa este tot românul
De cînd este pe pămînt
S-a luptat pentru dreptate
Şi pentru pămîntul sfînt.

zid.jpg

VAI SĂRACII DUŞMANII

Vai săracii duşmanii
Cum şi-or pierdut ciucurii
Codrule, codrule drag.
Pe podul Sătmarului
De dorul Ardealului
Codrule, codrule drag.
Suie duşmanii pe cal
Să se uite în Ardeal
Codrule, codrule drag,
Să vă daţi de pe cal jos
Că Ardealul nu-i al vost
Codrule, codrule drag.
Vrut-or ei să poruncească
Iar în ţara românească
Codrule, codrule drag,
Poruncească-n ţara lor
Asta-i a românilor
Codrule, codrule drag.

zid.jpg

TU ARDEAL

R. Tu Ardeal, tu Ardeal
Îţi sîntem oşteni.
Templul sfînt, templul sfînt,
Munţii Apuseni.

Că tu ne eşti vatră, şi din piatră-n piatră
E tăria unui neam de moţi.
Asta-i ţara noastră, noi nu stăm în gazdă
Horea-l nostru-i risipit pe roţi.
R.
Ne-au furat barbarii, ne-au căznit mai marii
Dar avem în piepturi şapte vieţi.
Ne vibrează-n sînge, pîn-la Putna plînge
Clopotul ce bate la Rîmeţi.
R.
Nu vrem răzbunare, doar atît ne doare
Că se pierde amintirea-n val.
Doamne dă tărie unei mîini să scrie
Biblia latinului Ardeal.
R.
Unde-i Avram Iancu, să mai frîngă rangul
Celor ce Ardealul vor pustiu
Iată că răsare Iancu din oricare
E-n puterea fiecărui fiu.
R.

zid.jpg

MARŞUL LUI IANCU

Astăzi cu bucurie, românilor veniţi
Pe Iancu în cîmpie voios să-l însoţiţi
Spălaţi armele voastre, degrabă s-alergăm
Din locurile noastre pe duşmani s-alungăm.
R1       Iancule mare, bravule tare,
Cu noi să fii.
Tu însoţeşte şi însufleţeşte
Pe ai tăi fii.

Optzeci de oi despoaie şi pe frigări le pun,
De fluier de cimpoaie, pădurile răsun
Românii se aşează pe lîng-un mare foc
Şi Iancu ospătează cu dînşii la un loc.
R1
Sînt gata stau cu toţii să se coboare-n văi
Să izgonească hoţii, ş-ai neamului călăi.
Iancu mergea-nainte pe-un cal cu ager curs
Şi peste-mbrăcăminte purta piele de urs.
R2       Cine-a sta-n cale Iancului mare
Şi brav român
Fulger şi trăsnet peste-al lui creştet
De la român.

Iată-i voioşi porniră românii cei voinici
Ca lanţul se înşiră pe-a munţilor poteci
Nevestele cu jale privindu-i lăcrimînd
Îi urmăreau în vale, cum se duceau cîntînd.
R2

zid.jpg

Imnul Europei: ODA BUCURIEI

de Friedrich Schiller, muzica: Ludwig van Beethoven
Slavă ţie, stea curată, voie bună pe pămînt,
Astăzi te simţim aproape, sol din Rai, cu soare sfînt.
Vraja ta aduce iarăşi, pe popor lîngă popor,
Toţi pe lume, fraţi noi suntem, cînd apari uşoară-n zbor.
Cine a avut norocul de prieteni buni să dea,
Cine ştie ce-i iubirea, lîngă noi cîntînd să stea.
Fericit un suflet drag te poate face pe pămînt,
Cine n-a simţit iubirea, plece dintre noi plângând.
Reclame